Gửi tin nhắn
Details of some deployments
Tất cả các trường hợp
Gabon T2

SAT-CON SARL, là một nhà khai thác viễn thông mạng, bao gồm truyền dẫn tương tự, kỹ thuật số, vệ tinh và là một trong những nhà khai thác truyền hình lớn nhất ở Gabon, Châu Phi.

Năm 2007, với sự giúp đỡ của GOSPELL, SATCON đã thiết lập hệ thống truyền hình cáp kỹ thuật số đầu tiên tại thủ đô Gabon.

Năm 2011, SATCON, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Gospell, bắt đầu xây dựng một hệ thống DVB-T mới để tuân thủ các yêu cầu của ITU để sử dụng DVB-T làm tiêu chuẩn kỹ thuật số cho Châu Phi. Vào cuối năm 2012, Gospell đã xây dựng hệ thống SATCONfour DVB-T và cũng tích hợp một hệ thống Gospell DVB-C ở Gabon.

Vào tháng 1 năm 2013, SATCON bắt đầu di chuyển từ DVB-C sang DVB-T2 và vào cuối tháng 3 năm 2013, giải pháp SATCON chạy hoàn toàn trên DVB-T2.

Hiện tại, hệ thống DVB-T2 sử dụng các kênh truyền tải 182 bộ chương trình và tổng cộng 179 bộ. Trong tương lai gần, nó sẽ sử dụng chín kênh truyền hơn 220 bộ chương trình.

SATCON hiện có 55.000 thuê bao DVB-T2, và con số này tăng dần theo tháng, trong hai năm tới, con số tổng thể dự kiến ​​đạt 100000.

SATCON cũng sử dụng hệ thống tích hợp của Gospell cũng như Hệ thống truy cập vô điều kiện của Gospell đảm bảo bảo mật dữ liệu và nội dung. Bằng cách cung cấp các dịch vụ xáo trộn, Gospell và SATCON có thể đảm bảo rằng nội dung được bảo mật và được bảo vệ và giải pháp đảm bảo rằng chỉ những người có quyền xem mới có thể xem.